Toiminta

Perhekodin

Toimintaamme arvoineen

Perhekoti Kuutti tarjoaa sijaishuoltoon sijoitetuille lapsille ja nuorille turvallisen ja kodinomaisen asuinympäristön, jossa päätavoitteena on lapsen ja nuoren tasapainoisen ja yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen. Toimintamme lähtökohtana on aina lapsi ja hänen toiveensa ja tarpeensa. Teemme tiivistä yhteistyötä lasten vanhempien ja lähisukulaisten kanssa sekä sosiaalitoimen, koulunväen ja tarpeen mukaan eri ammattilaisten, kuten terapeuttien, viranomaisten ja psykiatrisen sairaanhoidon, kanssa.

Arvoihimme kuuluu hyvä ja tasapainoinen elämä, hyvät tavat, erilaisuuden hyväksyminen, luonnon ja eläinten kunnioittaminen sekä terveelliset elämäntavat. Perhekodin vanhemmat, Siru ja Jussi, vastaavat arjen sujumisesta ja siitä, että kaikilla on hyvä olla. Perhekotivanhempien asuessa lasten kanssa tilaisuus aidolle läsnäololle ja aikuisen saatavuudelle mahdollistuu. Yhdessäeläminen perheenä ja keskinäinen vuorovaikutus mahdollistavat lapsille tärkeiden kiintymyssuhteiden syntymisen. Meillä ei ole kiire, meillä on aikaa kuunnella.

Perhekodin elämä pyörii tavallisen, arkisen yhdessäolon merkeissä. Meillä on sovitut ruokailuajat, kotiintuloajat, siivouspäivä, nukkumaanmenoajat ja mahdollinen koti-ilta. Nukkumaan ei mennä selvittämättömien asioiden kanssa, vaan niistä puhutaan ennen yöpuulle menoa. Lisäksi meillä on tarpeen mukaan pidettävät ”perhepalaverit”, jolloin käymme asioita, kuten tulevaisuutta, nykyisyyttä ja mennyttä aikaa, läpi keskustellen lasten kanssa. Vastuunottamista omista asioista opetetaan pienten asioiden kautta, jotka kasvavat lasten ikä- ja kehitystason mukaan.

Jotta kaikkien olisi hyvä elää

perhekodissa

vanhemmat hoitavat ja ylläpitävät omaa jaksamistaan vapaiden ja työnohjauksen avulla. Työnohjaus on yksi tärkeä tekijä oman työssäjaksamisen ja toimintakyvyn ylläpitämisessä, sillä useasti psyykeen vääränlainen kuormittuminen on yksi jaksamista ja työhyvinvointia heikentävä tekijä. Hyvinvointi kaikkien perheenjäsenten kohdalla onkin yksi tärkeä teema kodissamme.